• Η&Μ Ανακαίνιση | Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη (σε εξέλιξη)

  • Nautica | Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη (σε εξέλιξη)

  • H&M Ανακαίνιση | Τσιμισκή Θεσσαλονίκη

  • PANDORA Mediterranean Cosmos | Θεσσαλονίκη

  • ΠΑΟΚ Boutique | Θεσσαλονίκη

  • MEDIA MARKT | Θεσσαλονίκη

  • SISILY | Θεσσαλονίκη

  • ΙΣΧΥΣ Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας | Θεσσαλονίκη

  • ΟΚ! Market Παπαναστασίου | Θεσσαλονίκη

  • Coffee Island | Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

  • Scandinavian Dental Group | Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκη