Στοιχεία Εταιρίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση: Ακλιβιάδους 5 | Εύοσμος

Κατηγορία εισφορών: Κεφαλαιακές 60%

ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διεύθυνση: Ακλιβιάδους 5 | Εύοσμος

Κατηγορία εισφορών: Κεφαλαιακές 40%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Γ. ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ Ι.ΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 69 | ΕΥΟΣΜΟΣ

Α.Φ.Μ. | Δ.Ο.Υ.

998904882 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.000,00 €

E-MAIL

INFO@DOUMBARATZIS.GR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τ.Κ. | ΠΟΛΗ

56224 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ

038776405000

ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX

+30 2310 558168 / +30 2310 771662 | +30 2310 558169

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση: Ακλιβιάδους 5 | Εύοσμος

Κατηγορία εισφορών: Κεφαλαιακές 60%

ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διεύθυνση: Ακλιβιάδους 5 | Εύοσμος

Κατηγορία εισφορών: Κεφαλαιακές 40%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Γ. ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ Ι.ΚΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 69 | ΕΥΟΣΜΟΣ

Τ.Κ. | ΠΟΛΗ

56224 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Φ.Μ. | Δ.Ο.Υ.

998904882 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ

038776405000

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.000,00 €

ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX

Τηλ.: +30 2310 558168 | +30 2310 771662

Fax: +30 2310 558169

E-MAIL

INFO@DOUMBARATZIS.GR