ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ολοκληρωμένες λύσεις υψηλών προδιαγραφών Τεχνογνωσία Πολυετής εμπειρία Συνέπεια | Ασφάλεια | Ποιότητα Εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνολογιών & υλικών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού Κατόψεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μονογραμμικά & πολυγραμμικά σχέδια πινάκων Πρότυπα ΕΛΟΤ HD384 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Μελέτη Επίβλεψη Σύμβουλος μελέτης και επίβλεψης Προμετρήσεις - Προϋπολογισμός - Τεύχη Δημοπράτησης Προδιαγραφές εργασιών & υλικών ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Μελέτη Προμήθεια Εφαρμογή Διασυνδεμένα & Αυτόνομα Net Metering ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ UTP | FTP | Δίκτυα κατηγορίας 5Ε - 6Ε Πιστοποίηση δικτύων Εγκατάσταση συναγερμών | πυρανίχνευσης | access control | τηλεφωνικών κέντρων Εγκαταστάσεις οπτικών ινών Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων CCTV ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ Slide

Εταιρικό προφίλ

Από την ίδρυση της εταιρίας το 2006 από τον κ. Δουμπάρατζη Γεώργιο , Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο, η εταιρία εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, και δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
Βασίζει την ανάπτυξη των εργασιών της σε πλαίσιο αξιών που χαρακτηρίζουν την ως τώρα πορεία της στο χώρο. Φιλοσοφία μας είναι ο επαγγελματισμός και η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, που βασίζεται στα εξειδικευμένα της στελέχη. Τηρούμε τα πρότυπα που ορίζει το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που ορίζει ο ΕΛΟΤ HD384.
Προσφέροντας στους πελάτες μας γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση χάρη στη γνώση και την εμπειρία μας, σε όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών έργων και εγκαταστάσεων προχωρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια στην υλοποίηση εκατοντάδων έργων

τηρώντας πάντα τα εξής

Συνεχής επιστασία

των υλοποιήσεων των έργων από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Μόνιμα εκπαιδευμένο

επιστημονικό προσωπικό

Αυστηρή επιλογή

πιστοποιημένων υλικών

Πιστή τήρηση

των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης

τηρώντας πάντα τα εξής

Συνεχής επιστασία

των υλοποιήσεων των έργων από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Μόνιμα εκπαιδευμένο

επιστημονικό προσωπικό

Αυστηρή επιλογή

πιστοποιημένων υλικών

Πιστή τήρηση

των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Με την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις μας, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε κάθε τύπο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Η εταιρία μας, κατατάσεται στις μεγαλύτερες του είδους της στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με μεγάλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό δυναμικό.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Με την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις μας, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε κάθε τύπο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Η εταιρία μας, κατατάσεται στις μεγαλύτερες του είδους της στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με μεγάλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό δυναμικό.

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Με την χρήση σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού, αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση μιας ηλεκτρολογικής μελέτης κτιρίου (κατόψεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μονογραμμικά και πολυγραμμικά σχέδια πινάκων), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και τα πρότυπα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD384).
ELOT-HD384.jpg

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Με την χρήση σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού, αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση μιας ηλεκτρολογικής μελέτης κτιρίου (κατόψεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μονογραμμικά και πολυγραμμικά σχέδια πινάκων), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και τα πρότυπα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD384).

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης, ξεκινώντας  από την αρχική μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, αδειοδότηση και φθάνοντας στην θέση σε λειτουργία του Υποσταθμού. Στα έργα που αναλαμβάνουμε χρησιμοποιούμε υλικά γνωστών Ευρωπαϊκών οίκων με τους οποίους έχουμε άμεση συνεργασία εξασφαλίζοντας γρήγορη παράδοση των εγκαταστάσεων, απόλυτη συμβατότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και αξιόπιστο τελικό αποτέλεσμα.

Μελέτες Φωτισμού

Χρησιμοποιώντας προγράμματα προσομοίωσης φωτισμού, αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου φωτισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Παρέχεται τριασδιάστατη (3D) απεικόνιση φωτισμού του χώρου, για ιδανική επιλογή.

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ

Η εταιρία μας, από το 2008 δραστηριοποιείται σε εγκαταστάσεις διασυνδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών έργων. Έχουμε ολοκληρώσει συνολικά, πάνω από 300 έργα σε όλη την Ελλάδα, κάτι που μας καθιστά μία από τις πιο έμπειρες εταιρίες στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων.

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ

Η εταιρία μας, από το 2008 δραστηριοποιείται σε εγκαταστάσεις διασυνδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών έργων. Έχουμε ολοκληρώσει συνολικά, πάνω από 300 έργα σε όλη την Ελλάδα, κάτι που μας καθιστά μία από τις πιο έμπειρες εταιρίες στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων.

Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων

 • CCTV (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης)
 • Δομημένης καλωδίωσης
 • Συναγερμού
 • Πυρανίχνευσης
 • Access control

Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων

 • CCTV (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης)
 • Δομημένης καλωδίωσης
 • Συναγερμού
 • Πυρανίχνευσης
 • Access control

Μελέτες Φωτισμού

Χρησιμοποιώντας προγράμματα προσομοίωσης φωτισμού, αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου φωτισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Παρέχεται τριασδιάστατη (3D) απεικόνιση φωτισμού του χώρου, για ιδανική επιλογή.

Πιστοποιητικά ΔΕΗ

 • Παρέχεται η σύνταξη και θεώρηση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Μετρήσεις με πιστοποιημένο μηχάνημα της εγκατάστασης
 • Σχεδιασμός κάτοψης ηλκτρολογικής εγκατάστασης
 • Σχεδίαση μονογραμμικού πίνακα και τοποθέτηση, εάν δεν υπάρχει διακόπτης διαρροής έντασης

Πιστοποιητικά ΔΕΗ

 • Παρέχεται η σύνταξη και θεώρηση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Μετρήσεις με πιστοποιημένο μηχάνημα της εγκατάστασης
 • Σχεδιασμός κάτοψης ηλκτρολογικής εγκατάστασης
 • Σχεδίαση μονογραμμικού πίνακα και τοποθέτηση, εάν δεν υπάρχει διακόπτης διαρροής έντασης

Υλοποίηση έργων

0
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
0
Φωτοβολταϊκά
0
Καταστήματα & Εμπορικά Κέντρα
0
Κατοικίες
0
Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
Έργα σε εξέλιξη
0
Έργα σε εξέλιξη

Έργα μας

Συνεργαζόμενες εταιρίες