Έργα

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και έργα πάσης φύσεως όπως
  • Βιομηχανικοί χώροι
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Εμπορικά κέντρα & Καταστήματα
  • Bar Restaurant
  • Φωτοβολταϊκά πάρκα

έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την εταιρία μας, πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό, τη γνώση, την εμπειρία και την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.